#AlertOnline week

Alert Online is een campagne van overheid, bedrijfsleven en wetenschap met als doel Nederland bewuster en veiliger online te laten zijn. Cybersecurity is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen voor een veilig digitaal Nederland.

Thema 2016: Cyber Skills – weten, kunnen en doen  
Onze economie en samenleving moet beschermd worden tegen online gevaren. Een zwakke cybersecurity heeft namelijk mogelijk grote financiële en maatschappelijke gevolgen. Gebruikers zijn hierin de sterkste, maar ook de zwakste schakel. Want ook al zijn de technische mogelijkheden nog zo geavanceerd, cybersecurity valt of staat met de kennis en kunde van gebruikers. Maar pas op, ook hiermee zijn we er nog niet. Kennis en kunde leidt niet direct tot cybersecure gedrag. Daar is echte gedragsverandering voor nodig.

Investeren in deze gedragsverandering rond cybersecurity draait om het geven van het goede voorbeeld door werkgevers, werknemers en gebruikers onderling: het vragen en bieden van hulp, laten zien waar je skills opdoet of waar je ze vandaan haalt. En het draait om het aanbieden van concrete tools, het centraal stellen van opleiden en doorlopende educatie. Met als doel het bevorderen van weerbaarheid, vertrouwen, kritisch denken, talent en innoverend vermogen rondom cybersecurity. Samen te vatten onder één noemer: Cyber Skills.

Door in te zetten op Cyber Skills bij gewone eindgebruikers en bij (cybersecurity) professionals, op de werkvloer en in de boardroom, bij jong en oud, thuis, onderweg en op het werk, vergroten we tijdens Alert Online 2016 veilig online gedrag dat nodig is om Nederland digitaal veilig te maken.

Tips voor een veilig website

1Wees hackers te slim af en kies niet voor ‘slimme wachtwoorden’ als ‘W@chtw00rd’. Hackers kennen deze ‘trucjes’ allang!
2Kies niet voor je geboortedatum, geboorteplaats je naam. Een wachtwoord als ‘Sofia1973’ valt dus af!
3Gebruik geen woorden uit het woordenboek. Hackers proberen wachtwoorden te raden door met slimme programma’s complete woordenboeken op een wachtwoord los te laten. Daarbij worden woordenboeken gebruikt in meerdere talen en ook omgekeerde woorden. Vroeg of laat worden wachtwoorden als ‘bungalow123’ of ‘retupmoc’ altijd geraden.
4Geef wachtwoorden nooit aan iemand anders, ook niet aan je beste vriend of vriendin. Zet ze ook niet in een e-mail, want e-mails kunnen onderschept worden. Schrijf je wachtwoorden bovendien niet op. Doe je dat wel, bewaar het ze dan zeker niet in de buurt van je agenda of computer.
5Gebruik niet altijd overal hetzelfde wachtwoord voor. Doe je dit wel, dan is het een kwestie van één wachtwoord kraken. Hackers kunnen dan zo overal bij!

Bron: https://www.alertonline.nl